Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

"Ο ξένος" Περφόρμανς στο ομώνυμο έργο του Albert Camus

Στα πλαίσια του πολυφεστιβάλ «Μικρό Παρίσι των Αθηνών» ή αλλιώς «Petit Paris d' Athenes», το οποίο διοργανώνεται από το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο, σας προσκαλούμε στην παράσταση "Ο Ξένος" στις 15 και 16 Οκτωβρίου στο θέατρο της Δραματικής Σχολής ΑΡΧΗ.
http://athensartnetwork.blogspot.gr/2013/10/petit-paris-d-athenes-2013.html

Είσοδος ελεύθερη.

Μελετώντας ο κάθε performer ξεχωριστά την πηγή της εκφραστικότητάς του, και συνειδητοποιώντας τη δική του μοναδικότητα ως ξεχωριστή οντότητα μέσα στο σύνολο, θα ανακαλύψει μεθόδους και μηχανισμούς είτε για να συνυπάρχει αρμονικά μέσα στην ομάδα/κοινωνία είτε για να περιθωριοποιηθεί/απομονωθεί μέσα σ’ αυτήν. Μια πειραματική προσέγγιση πάνω στο αριστούργηματικό έργο του Αλμπερτ Καμύ, Ο Ξένος.

Σκηνοθεσία: Βίκυ Λαφιατή

Performers: Βαγγέλης Θανέλλος, Κωνσταντίνα Πάντου, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Δήμητρα Σταύρου, Ευγενία Σωφρονά

Video + Φωτογραφίες: Ελπίδα Τέμπου

Σχεδιασμός Φώτων: Θωμάς Οικονομάκος

Ευχαριστούμε θερμά τη Μαρία Κολιοπούλου, τη Μαρία Μούγιαννη, την Κωνσταντίνα Βιδάλη, και τη Νέλλη Καρρά.

Performance “The Stranger” from the group “Liminals” While each performer individually studying his/her source of expression, and realizing its own uniqueness as a separate entity within the set, he/she will discover methods and mechanisms either to coexist harmoniously within the Group/society or marginalized/isolated inside it. An experimental approach on Albert Camus’s masterpiece novel, The Stranger.

Performance “L’étranger” par le groupe “Liminals” En étudiant sa propre source d’expressivité et en réalisant son identité unique en tant qu’entité séparée par la totalité, chaque performer va découvrir des méthodes et des mécanismes soit pour coexister harmonieusement avec le groupe/ société, soit de s’y marginaliser/s’y isoler. Une approche expérimentale sur le chef-d’œuvre d’ Albert Camus “L’étranger”.